top of page

Foorumin päivitykset

Petri Kantola
26. huhtik. 2024
In SIL 16 toimilupa
SIL16 lupa perustuu Traficomin Ilmailuliitolle myöntämään (EU 2019/947 asetuksen 16 artiklan mukaisesti) toimintalupaan . Viranomaisen päätös ja toimilupa oheisina liitetiedostoina. SIL16 lupaa hyödyntävän lennättäjän tulee viranomaisen pyytäessä esittää henkilökohtainen ja voimassa oleva sähköinen SIL16 lisenssi/sertifikaatti liiton jäsenrekisteripalvelu SILMARIsta osoitteessa oma.ilmailuliitto.fi. Tarvittaessa voi myös esittää oheisista liitetiedostoista liiton toimiluvan sisällön ja diaarinumeron. Mahdollisiin lisäkysymyksiin toimiluvasta vastaa liiton edunvalvonta-asiantuntija ja Traficom. SIL16 lupa on voimassa vain lupaehtojen mukaisessa toiminnassa eli esim. sitä ei voi käyttää ammatilliseen toimintaan tai muuhun lupaehdoista poikkeavaan harrastustoimintaan.
0
0
95
Petri Kantola
25. tammik. 2024
In Tiedotteet, uutiset ja säännöt
Miehittämättömän ilmailun toimikunta (MIT) jakaa 20 kappaletta ilmailuskannereita turvallisuustoiminnan kehittämiseksi. Skannerit luovutetaan korvauksetta ja pysyvästi kerhojen käyttöön salliville UAS ilmatilavyöhykkeille, jotka sijaitsevat lentopaikoilla. Skannerit tulee olla kerhon sekä kerholaisten yleisessä käytössä ja niillä avulla lennättäjät saavat ajoissa tiedon kenttää lähestyvistä ilma-aluksista. Ilmailuliiton jäsenkerho voi hakea skannerin käyttöoikeutta toimikunnalta vapaamuotoisella hakemuksella 31.3. mennessä lähettämällä s-postia osoitteeseen mit@ilmailuliitto.fi.(mailto:mit@ilmailuliitto.fi) Hakemuksessa tulee olla lyhyt perustelu käyttötarpeesta eli esimerkiksi ”aktiivista lennokkitoimintaa ja säännöllistä muuta harrasteilmailua”. Lisäksi hakemukseen tulee laittaa sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen nimi, kerhon nimi, yhteyshenkilö (pj, sihteeri tms.) ja postitusosoite. Toimikunta arvioi hakemuksen ja varmistaa konkreettisen käyttötarpeen sekä tekee asiasta päätöksen, josta tiedotetaan hakijalle. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja skannereita jaetaan 1 kpl/kerho. Jaettavat skannerit ovat tyyppiä UNIDEN EZI33XLT PLUS RADIOSKANNERI 78 - 512MHz
3
2
62
Petri Kantola
26. heinäk. 2023
In Tiedotteet, uutiset ja säännöt
Muistutuksena, että liiton jäsenkerhoilla kerhoilla on mahdollisuus hakea lennätyspaikalleen sallivaa UAS ilmatilavyöhykettä ilman kustannuksia vuosittain. Liitossa valmistellaan elokuussa 2023 esitystä uusista lennätyspaikoista vuodelle 2024 eli seuraavan OPS M1-29 ilmailumääräykseen päivitystä. Kerhojen tulee ottaa yhteyttä toimikuntaan tai liiton edunvalvontapäällikköön (Mikke Hernetkoski), jotka opastavat asiassa lisää.
0
2
101
Petri Kantola
24. maalisk. 2023
In Tiedotteet, uutiset ja säännöt
Toimikunta järjestää kerhon vastuuhenkilöille SIL 16 lupajärjestelmästä Teams-sempan lauantaina 1.4. klo 18-20. Käydään läpi uusi SIL 16 luvan hyödyt, rajoitukset ja käyttö kerhotoiminnassa. Lisäksi tehdään lyhyt katsaus lennätyspaikkojen eli sallivien UAS:ien asioihin, kilpailutukeen tänä vuonna ja toki voi kysellä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Osallistua voi verkkoselaimella tai Teams-ohjelmistolla. Liity mukaan klikkaamalla tätä kokouslinkkiä.
SIL16 Teams seminaari 1.4. klo 18 content media
4
0
171
Petri Kantola
18. maalisk. 2023
In Avoin toimintakategoria
Yleisesti harrastustoimintaa voi harjoittaa EU asetuksen mukaisesti "avoimessa toimintakategoriassa". Pääasiallisesti vaatii rekisteröitymisen Traficomin verkkopalvelussa (maksullinen) ja verkkotentin suorittamisen. Avoimen toimintakategorian yleiset reunaehdot: Suurin sallittu lennätyskorkeus 120 metriä maan tai veden pinnasta Toiminnan on perustuttava suoraan näköyhteyteen (VLOS) Suurin sallittu lentoonlähtömassa on 25 kg Vaarallisten aineiden kuljettaminen ja esineiden pudottaminen kielletty Miehittämätön ilma-alus on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ihmisistä eikä sitä lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella Toiminnassa on huomioitava ilmailun kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet sekä UAS-ilmatilavyöhykkeet Avoimessa luokassa tulee erikseen vielä perehtyä alakategorioiden A1-A3 tarkempiin vaatimuksiin. Kattavasti lisätietoa löytyy Traficomin verkkopalvelusta www.droneinfo.fi. Jos jokin asia ihmetyttää tai askarruttaa niin jätä viesti. Foorumilla on ajoittain mukana myös Traficomin asiantuntijat vastaamassa kysymyksiin.
1
0
219
Petri Kantola
18. maalisk. 2023
In UAS ilmatilavyöhykkeet
Salliville UAS ilmatilavyöhykkeille tulee vakuutusvelvollisuus eli lennättäjiltä edellytetään jatkossa kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta. Sallivat UAS:t haettiin Ilmailuliiton toimesta aikoinaan ilman vakuutusvelvollisuutta ja sellaisena ne myös Traficomin toimesta myönnettiin. Valitettavasti asiassa kävi viranomaisten päässä pieni väärin tulkinta eli talvella 2022-23 löytyikin ilmailulain hallituksen perustelumuistiosta maininta, että sallivilla UAS:lla tulee edellyttää riittävää kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta silloin kun avoimen toimintakategorian rajat ylitetään. Asiaa on sittemmin tulkittu monen juristin ja asiantuntijan toimesta. Nykytilanne on kieltämättä vähän kiusallinen kun toisaalta sallivat UAS:t haettiin ilman vakuutusvelvollisuutta ja sellaisena ne myönnettiin mutta viranomaisen olisi pitänyt vaatia vakuutuksia. Asian korjaamista käytännössä on tiedusteltu Traficomista useaan otteeseen kuten myös vakuutusvelvollisuuden yksityiskohtia, mutta selkeitä vastauksia on saatu niukasti. Tulkintavirhe korjataan viranomaisten päässä todennäköisesti tulevaisuudessa lisäämällä OPS M1-29 ilmailumääräykseen maininta vakuutusvaatimuksesta. Käytännössä muutoksella on vähän vaikutuksia, koska suurin osa lennätyspaikoista jo nykyään edellyttää kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta kenttäsäännöissään. Toimikunta suosittelee kaikkia sallivan UAS:ia hyödyntäviä kerhoja tarkistamaan kenttäsääntönsä ja päivittämään niihin vaatimuksen henkilökohtaisesta vakuutuksesta. Myös vakuutusten osalta tilanne on hieman haasteellinen, koska soveltuvia vakuutuksia on saatavilla rajoitetusti ja viranomainen ei ole antanut muita vaatimuksia vakuutukselle kuin, että sen tulee olla "riittävä". - Liiton jäsenyyteen kuuluva vakuutus toimii selkeästi hyvänä vaihtoehtona, koska se kattaa kaikki sallivan UAS:n toiminnan. - Omaan kotivakuutukseen liitetty kolmannen osapuolen vastuuvakuutus voi myös toimia, mutta harrastajan kannattaa tarkistaa kotivakuutuksensa ehdot eli kattaako se oman harrastustoiminnan koko laajuudessaan, koska osassa kotivakuutuksia vakuutusehdoissa voi olla määräyksiin tai laitteisiin liittyviä rajoituksia (esim. suihkuturbiinit voimanlähteenä ei kuulu vakuutuksen piiriin). - Lisäksi vastaavia vakuutuksia tarjoaa ulkomaisia yhtiöitä kuten Coverdrone, mutta näissä tulee jälleen tarkistaa vakuutusehdot eli miten hyvin vakuutus toimii. Kerhoilla ei ole velvollisuutta tarkistaa sallivien UAS:ien käyttäjien vakuutusturvan voimassaoloa tai kattavuutta. Kerholle riittää, että maininta vakuutusvaatimuksesta on kenttäsäännöissä ja sen jälkeen vastuu "siirtyy kuulijalle". Toimikunta selvittää edelleen yhteisövakuutusten saatavuutta kerhoille ja salliville UAS:lle mutta tällä hetkellä ko. vakuutuksia tuntuu olevan huonosti saatavilla markkinoilta. Lisätietoa vakuutusvelvollisuudesta ja vakuutuksen riittävyydestä/soveltuvuudesta voi tiedustella Traficomista.
3
3
279
Petri Kantola
18. maalisk. 2023
In Tiedotteet, uutiset ja säännöt
Hyvää alkavaa kevättä kaikille! Talven seikkailujen jälkeen EU-asetuksen mukainen siirtymäaika saatiin päätökseen ja valtakunta on nytkähtänyt uusien määräysten sekä toimilupien maailmaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että prosessi oli aika työläs kaikille, harrastamiseen saatiin lisää vapauksia mutta toisaalta byrokratian määrä (ja tietenkin kustannukset) kasvoi merkittävästi. Talven synnytystuskien jälkeen uusi SIL16 lupajärjestelmä on lopultakin käyttövalmiina. Lupa antaa siis lennättäjällä henkilökohtaisen pätevyyden harrastaa avoimen luokan rajoituksia vapaammin melkeinpä missä tahansa. Lennokkeja saa lennättää korkeammalle, turvallisen toiminnan suojaetäisyydet saa määritellä itse, laitteet voi olla itserakennettuja (ei C-luokitettuja) yms. Lisätietoa tällä verkkosivustolla ja aiheesta kiinnostuneet kerhot voi ottaa yhteyttä toimikuntaan. Sallivat UAS ilmatilavyöhykkeiden kenttäsääntöjen käsittelyruuhkakin saatiin lopulta talvella purettua kun viranomaisen kanssa sovittiin uudesta työnjaosta eli liitto tarkistaa kaikkien muiden kenttien säännöt paitsi CTR alueilla olevat kentät. Nyt taitaa olla noin 60 sallivaa UAS:aa käytössä mutta vielä puuttuu säännöt melkein 30 kentältä eli hopi, hopi-säännöt kuntoon, ettei tarvitse kesällä lennättää avoimen luokan rajoituksilla... Kentät, jotka eivät hoida sääntöjään kuntoon parin vuoden odottelun jälkeen niin jatkossa tullaan poistamaan myös OPS M1-29 ilmailumääräyksestä. Salliville UAS:lle tuli myös hieman "lunta tupaan" kun ilmailulakia alettiin uudelleen tarkemmin tulkita talven aikana. Hallituksen esityksen perustelumuistiosta löytyikin kohta, jonka mukaan sallivilla UAS:lla edellytetäänkin pakollista kolmannen osapuolen vastuuvakuutusta kun avoimen toimintakategorian rajat ylitetään. Toisin sanoen kolmannen osapuolen vastuuvakuutus vaaditaan jatkossa lennätyspaikoilla jos ja kun sallivien UAS:ien vapautuksia käytetään. Kyseessä ei ole kuitenkaan käytännössä kovin merkittävä muutos, koska yli 90% kentistä on jo vaatinut vakuutusta aikaisemminkin. Lennokkimääräys-sivustokin laitettiin uusiksi kuten ruudusta näkyy ;-) Toivottavasti tykkäätte ja täällä foorumilla voidaan jatkaa juttua sekä jakaa tietoa määräysten/lupien soveltamisesta harrastamisessa. Kesää odotellessa toimikunta keskittyy vielä hiomaan "särmiä" pois byrokratiasta ja toimintatapamalleista. T: Pete
Toimikunnan uutisia 03/2023 content media
2
0
90
Petri Kantola
18. maalisk. 2023
In SIL 16 toimilupa
Tässä lista SIL16 tutkintoja vastaanottavista kerhoista (päivitetty 26.4.2024): • Kuopion lennokkikerho KIHU (www.kuopionlennokkikerho.fi) • Porvoon Ilmailukerho (www.porvoonilmailukerho.fi) • FPV Finland (www.fpvfinland.fi) • Turun lennokkiseura (www.turunlennokkiseura.com) • Seinäjoen RC-AirClub (www.seinajoenlennokkikerho.yhdistysavain.fi) • RC-Nummela (www.rcnummela.yhdistysavain.fi/) • Vehmaisten lennokkikerho • Nastolan Ilmailukerho (Facebook-sivu) • Oulun Ilmailukerho (www.oulunilmailukerho.fi) • Imatran llmailukerho (www.imatranik.net) Lupajärjestelmään otetaan uusia kerhoja koko ajan eli Suomen Ilmailuliiton jäsenkerholla on mahdollisuus hakeutua tutkintoja vastaanottavaksi kerhoksi. Prosessi on helppo ja kevyt sekä antaa kerholle uusia toiminnan mahdollisuuksia. Ota yhteyttä Miehittämättömän ilmailun toimikuntaan ja autamme liikkeelle lähdössä (MIT, mit@ilmailuliitto.fi).
2
2
897
Petri Kantola
18. maalisk. 2023
In Tiedotteet, uutiset ja säännöt
Foorumi on tarkoitettu miehittämättömän harrasteilmailun viranomaismääräysistä ja -toimiluvista keskusteluun sekä tiedon jakamiseen. Foorumia ylläpitää Ilmailuliiton Miehittämättömän ilmailun toimikunta (MIT). Käyttäytymissäännöt Pidetään huolta, että foorumi on kaikille hyvä kohtauspaikka: Kunnioita toisia ja heidän näkemyksiään Kaikilla on oikeus mielipiteeseen ja ollaan kohteliaita toisillemme. Älä solvaa, vähättele tai riitele. Pysy aiheessa Laita kommentteja, jotka liittyvät keskustelun aiheeseen. Tarkista ensin löytyykö jo samaa sisältöä Joku on jo voinut esittää vastaavan kysymyksen aiheesta. Foorumi on siis tarkoitettu asiapohjaiseen keskusteluun, joka mielellään käydään ihan omalla nimellä. Kaikenlainen henkilöön kohdistuva solvaaminen, kiroilu tai vastaava "huono käytös" johtaa viestien moderointiin ja tapauskohtaisesti kirjoitusoikeuksien poistamiseen.
3
0
45
Petri Kantola
18. helmik. 2023
In UAS ilmatilavyöhykkeet
Sallivat UAS ilmatilavyöhykkeet on perustettu viranomaispäätöksellä vakiintuneille lennätyspaikoille ja niille on myönnetty monia vapautuksia avoimen toimintakategorian rajoituksista. Niiden toiminnan turvallisuutta ohjataan paikallisilla kenttäsäännöillä. OHJE KENTTÄSÄÄNTÖJEN LAADINTAAN (V. 2.8) Viranomaismääräysten mukaisesti sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä tulee olla lennätyspaikan säännöt. Sääntöjen laadinnasta vastaa ilmailukerho, lennätyspaikan ylläpitäjä tai muu vastaava taho. Lennätyspaikan toiminnasta vastaavan tahon tulee toimittaa säännöt Ilmailuliittoon katselmoitavaksi ennen käyttöönottoa. CTR-alueella sijaitsevan lennätyspaikan säännöt katselmoi Traficom. Lennätyspaikan ohjeiden ja sääntöjen tavoite on varmistaa turvallinen harrastustoiminta alueella. Säännöt ja ohjeet tulee olla helposti nähtävissä sekä suosittelemme niiden huolellista perehdyttämistä alueen käyttäjille. Kenttäsääntöjen merkittävät muutokset tulee hyväksyttää liitossa (CTR-kentät; viranomaisella). ERILLISOHJE ILMALIIKENNEPALVELUN KANSSA ASIOINTIIN (V. 1.3) Lennätyspaikan eli sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen sijaitessa lentokentän lähi- eli CTR-alueella tai lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä eli FIZ-alueella, tulee kerhon huolellisesti perehtyä OPS M1-29 ilmailumääräyksen mukaisiin rajoittavien sekä sallivien UAS ilmatilavyöhykkeiden ehtoihin. Ne muodostavat yhdessä toiminnan reunaehdot. Lähtökohtaisesti lennätyskorkeus CTR/FIZ-alueella on matala, johtuen lentoliikenteen porrastustarpeesta eli ilmariskin hallinnasta. Lennätystoimintaa voidaan harjoittaa lennätyspaikalla valvotun ilmatilan alarajaan saakka ilman erillisiä ilmoituksia tai sopimista. Sallivat UAS ilmatilavyöhykkeet on perustettu CTR/FIZ-alueiden ilmatilassa korkeammalle mutta siellä lennättäminen voi tapahtua vain ilmaliikennepalvelun tarjoajan erillisellä luvalla ja määrittelemissä rajoissa. ERILLISOHJE TOIMINNASTA ISOILLA (yli 25kg) LENNOKKEILLA (V.1.2) Sallivilla UAS ilmatilavyöhykkeillä voidaan toimia myös hyvin suurilla miehittämättömillä ilma-aluksilla eli lentoonlähtöpainoltaan 25-100kg. Kyseisten laitteiden hyödyntäminen edellyttää oheisen Ilmailuliiton erillisohjeen noudattamista. Lisäksi toiminta tulee olla sallittu paikallisissa kenttäsäännöissä ja kerhon/yhdistyksen muiden ohjeiden mukaisesti. Lentopaikoilla sijaitseville salliville UAS ilmatilavyöhykkeille poikkeama on myönnetty automaattisesti ja lisäksi muille lennokkikentille se voidaan myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella, olettaen että kenttä täyttää turvallisen toiminnan edellytykset ympäristön osalta. ERILLISOHJE HARRASTAJIEN REKISTERÖINNISTÄ (V. 1.0) Sallivilla UAS ilmatilavyöhykkeillä edellytetään noudatettavan Ilmailuliiton laatimaa erillisohjetta harrastajien rekisteröitymisestä drone-operaattoreiksi viranomaiselle. ESIMERKKEJÄ KENTTÄSÄÄNNÖISTÄ Esimerkkejä erilaisten lennätyspaikkojen säännöistä ja sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen soveltamisesta käytännössä. Esimerkki 1. • Lennokki-/dronekenttä kaupunkialueen läheisyydessä. Esimerkki 2. • Lennätyspaikka pienlentokentällä Esimerkki 3. • Syrjäinen lennokkikenttä ja monipuolinen RC-keskus Esimerkki 4. • Lennätyspaikka CTR alueella
0
3
352

Petri Kantola

Ylläpitäjä
Lisää toimintoja
bottom of page