top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on www.lennokkimaarays.fi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.3.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Miehittämättömän ilmailun toimikunta

Suomen Ilmailuliitto ry.

Yhteystiedot: www.ilmailuliitto.fi ja toimikunnan suora sähköposti-osoite mit@ilmailuliitto.fi

 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimikunnan puheenjohtaja. Laatimishetkellä Petri Kantola.

 

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri. 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, jonka hän antaa rekisteröityessään palveluun.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkosivuston miehittämättömän harrasteilmailun keskustelufoorumin toiminnallisuuden mahdollistaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin, markkinointiin tai muuhun tarkoitukseen.

 

Verkkosivuston ja foorumin lukeminen on mahdollista ilman rekisteröitymistä, mutta foorumille kirjoittaminen vaatii rekisteröitymisen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivuston rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteröitynyt käyttäjä voi lisätä halutessaan muita vapaaehtoisia kuvaustietoja itsestään kuten yhteisön www-sivuston osoite, profiilikuva, luonnehdinta tms.

 

Verkkosivuston ja foorumin teknisen toteutuksen (wix.com) palveluntarjoaja tallentaa muita rekisteritietoja verkkopalvelun teknisen toteutuksen mahdollistamiseksi kuten verkkoyhteyden IP-osoite, käyttäjätunnus, salasana, tiedot tilatuista palveluista (ilmoitukset) tietolähteistä ja muita profiilitietoja liittyen palvelun toiminnallisuuksiin. Lisätietoa teknisen palveluntarjoajan (Wix.com) tietosuojaselosteesta.

 

Rekisteröityjen käyttäjien ryhmiä on kolme; ylläpitäjät, kerhon vastuuhenkilöt ja sivuston käyttäjät.

 

Tietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin verkkosivuston tiedotuspalvelua tarjotaan toimikunnan ja ilmailuliiton toimesta.

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sivuston käyttäjältä mm. palvelun www-rekisteröitymislomakkeella ja oman profiilin ylläpito-sivun lomakkeella.

 

Kirjauduttaessa palveluun sosiaalisen median tunnuksilla (Google ja Facebook), rekisteriin välitetään nimesi, sähköpostiosoitteesi, kieliasetuksesi ja profiilikuvasi.

 

Lisätietoa verkkosivuston teknisen toteutuksen (wix.com) tietolähteistä ja niiden käytöstä löytyy Wix:n tietosuojaselosteesta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Toimikunta tai Ilmailuliitto ei luovuta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa. Verkkosivusto ja foorumi on teknisesti toteutettu kolmannen osapuolen Wix.com verkkopalvelulla (alihankkija), jonka tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on kuvattu palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että verkkopalvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtävään se kuuluu.

Rekisteritietojen säilyttämisestä internet-palvelimilla, niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta vastaa verkkosivuston tekninen toteutuspalvelu wix.com (alihankkija). Lisätietoa Wix:in tietosuojaselosteesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muuta

Rekisteröitynyt käyttäjä sitoutuu toimimaan verkkosivustolla Suomen lakien, hyvän tavan ja maun mukaisesti. Kiellettyjä aiheita foorumilla ovat myös yksityisyyttä loukkaavat, uhkaavat, herjaavat tai muuten asiattomat kirjoitukset. Jokainen käyttäjä edustaa vain itseään ja on vastuussa kirjoituksistaan. Myöskin käyttäjä sitoutuu siihen, että omistaa julkaisemaansa materiaaliin julkaisuoikeudet.

bottom of page