top of page
41512843244_a0a8a45ffc_k_edited_edited.jpg

Lennätyspaikat

Monilla kerhoilla on käytössään vakiintunut lennätyspaikka, johon kokoonnutaan lennättämään lennokkeja, droneja, raketteja, helikoptereita ja vaikka mitä. Yhteistä paikoille on hyvät puitteet harrastamiselle ja tarve poiketa yleisistä rajoituksista. Kerho voi hakea liitolta sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen lennätyspaikalleen ja harrastajalle riittää paikallisten kenttäsääntöjen noudattaminen.

DSC01656.jpg
Salliva UAS ilmatilavyöhyke

Salliva UAS-ilmatilavyöhyke on määritelty pala ilmatilaa, joka mahdollistaa joustavamman harrastustoiminnan eli lennätyspaikka on vapautettu merkittävin osin avoimen luokan rajoituksia, kuten esimerkiksi suurin sallittu lentokorkeus, laitteiden ominaisuudet tai vaikkapa tutkinnot ja ikärajat. Vapautukset ovat voimassa vain kerhon toiminnassa, kenttäalueelta toimittaessa ja kenttäsääntöjä noudattaen.

Ilmailuliitto rekisteröi jäsenyhdistyksiensä lennätyspaikkoja ilmaiseksi vuosittain. Sallivat UAS vyöhykkeet myös merkitään ilmailukarttoihin tiedoksi muulle ilmailulle. Vyöhyke antaa vain vapautuksia rajoituksista kerhon toimintaan mutta se ei rajoita muuta toimintaa alueella. Turvallisuus toteutuu paikallisilla kenttäsäännöillä.

 

Sivuston ”Foorumilla” lisätietoa lennätyspaikoista, kenttäsäännöistä ja voit kysyä kysymyksiä.

Vapautukset avoimen luokan rajoituksista

EU asetus toi mukanaan paljon sellaista, mitä ei aikaisemmin ollut säädelty. Esimerkiksi ikärajat, tutkinnot, turvaetäisyydet jne. Suomen Ilmailuliitto haki jäsenyhdistyksilleen luvan, joka kattaa kaikki eri tilanteisiin tarpeelliseksi katsotut poikkeamat lennätyspaikoille. Yhdistykset ja kerhot voivat itse päättää mitä lupaehdoista he haluavat soveltaa ja asettaa niihin myös lisäehtoja. Harrastajalle toiminta on helppoa eli riittää, että on rekisteröitynyt ja noudattaa kenttäsääntöjä.

 

Yleisimmät vapautukset koskevat mm. lennätyskorkeutta, ikärajoja, tutkintovaatimuksia, esineiden pudottamista, laitteiden nopeusrajoja, laitteiden painorajoja, vähimmäissuojaetäisyyksiä, laitemerkintöjä (ns. C-luokitus) ja avustajan käyttöä FPV lennätyksessä.

 

Lisätietoa vapauksista löytyy sivuston Foorumilta. Harrastajien rekisteröitymisen osalta noudatetaan Ilmailuliiton erillisohjetta.

DSC01947.jpg
iStock-140387836.jpg
Sallivan UAS vyöhykkeen hakeminen

Jos kerho suunnittelee uuden kentän perustamista tai tarvitsee nykyiselle lennätyspaikalle sallivan UAS vyöhykkeen niin kerhon vastuuhenkilön tulee ottaa yhteyttä liiton edunvalvonta-asiantuntijaan. Myös toimikunta voi opastaa asiassa. Vyöhykkeen hakua varten tarvitaan kerhon yleistiedot, vapaamuotoinen toiminnan kuvaus, yhteyshenkilö sekä lennätysalueen kulmakoordinaattipisteet.

Ilmailuliitto on sopinut viranomaisten kanssa menettelystä, jolla jäsenkerhojen kentille voidaan hakea sallivaa UAS vyöhykettä ja ne perustetaan ilmailumääräyksellä OPS M1-29. Kenttiä voidaan lisätä vuosittain ja ilman kustannuksia kerholle. Vyöhykkeitä perustetaan vain kerhojen harrasteilmailukäyttöön eli yksityiseen käyttöön niitä ei voi hakea. Hakuprosessi kestää yleensä noin vuoden ja hakijan tulee laatia vyöhykkeelle turvallisen toiminnan kenttäsäännöt.

Turvallinen toiminta lennokkikentällä

Turvallisuus ja kenttäsäännöt

Lennätyspaikoilla turvallisuutta ohjataan siis kenttäsäännöillä. Ne ovat käytännön läheisiä turvallisuus- ja toimintaohjeita. Harrastajan tulee aina perehtyä kenttäsääntöihin huolellisesti ennen lennätystoimintaa. Yhdistys vastaa, että toiminta on lupaehtojen ja sääntöjen mukaista. Jos toiminnassa havaitaan puutteita niin yhdistyksen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin ja pahimmassa tapauksessa vyöhykelupa voidaan myös peruuttaa.

 

Kenttäsäännöt laatii vyöhykettä hakenut yhdistys ja ne tulee erikseen hyväksyttää ennen sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen käyttöönottoa. Kenttäsääntöjen laatimisessa noudatetaan ”Tiedostot” sivulta löytyviä ohjeasiakirjoja ja tarvittaessa toimikunta opastaa asiassa. Sääntöluonnos toimitetaan liiton edunvalvonta-asiantuntijalle tarkistettavaksi ja CTR alueella olevien lennätyspaikkojen säännöt liitto toimittaa edelleen Traficomin asiantuntijan tarkastettavaksi.

 

Säännöt pitää koordinoida Rajavartioston, Puolustusvoimien ja lentopaikan (päällikön) kanssa, jos näillä tahoilla on säännöllistä toimintaa sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä.

bottom of page